جا دارد بگویم که سه شب پیش نیمه شب بیدار شدم که یک یادداشت جدید بنویسم. پس از یک ساعت و نیم تایپ بی وقفه برق قطع شد و همه تلاش من نابود.
قابل ذکر است بعضی آدم ها غرورشان حتی با شرکت برق منطقه ای هم در گیر است و ممکن است تصمیم بگیرند دیگر آن پست که دیوانه وار بودنش  از نوع بیدار شدن و نوشتن هم پیدا بود، را منتشر نکنند.
اما به هرحال درون هر کسی نویسنده ای است که از انتشار مطالبش لذت می برد. پس اگر فرصتی دست داد دوباره آن مطلب را می نویسم.