دلم گرفت مهندس! کتاب یعنی چه؟

مقاله در پی یک شعر ناب یعنی چه؟

چقدر کد بزنم این شبیه سازی ها

چو از تو هیچ نیاید جواب یعنی چه؟

دو چشم گود رفته خونین یکی به لپتاپ و

یکی در انتظار تو،  یعنی که خواب یعنی چه

نوشته ای دو سه خط در میان دفتر من

که حاصل محاسبه این حساب یعنی چه

تمام روز محو دستخط، چه می دانی

چو نیست صورت و خط و خضاب یعنی چه

بیا دمی بنشین با بهینه سازی ها

ببین بدون من این انتخاب یعنی چه

مهندسا!...توفقط واژه های شعرم را

"مهندسا"!...تو ببین این خطاب یعنی چه