این وبلاگ جدید من بعد از مشکلات اخیر بلاگفاست. دیگر ننوشتن قابل تحمل نبود...

وبلاگ قبلی: www.dorefalak.blogfa.com

خوشحالم از مهاجرت به اینحا. فضای مدیریت وبلاگ پبشرفته و خوب است. کاش از نوشته های بلاگفا نسخه پشتیبان گرفته بودم. امیدوارم اطلاعات آن جا بازیابی شود.