«کسی که می خواهد همه را راضی کند، همه را از خود ناراضی می گرداند.»

این واقعا جمله ای هست که در زندگی بهش رسیدم. نه در مورد خودم. چون من هیچ وقت در زندگی ام تلاشی برای راضی کردن هیچ کس نکرده ام!!! (حتی خودم!) اما کسانی بوده اند که به شدت بهشان نزدیک بوده ام و این عادت بیمارگونه را داشته اند. حداقل نتیجه اش این بوده که "من" ازشان ناراضی شده ام. حق دارم!
وقتی با کسی قرار بگذارید و او نفر سومی را با خودش بیاورد برای راضی کردن او... وقتی پشت سر شما حرف بزنند و با آن ها همراه شود برای راضی کردنشان... وقتی تعهداتش نسبت به شما را نادیده بگیرد برای پاسخ به تقاضای دیگران...؟ این آدم به مرور همه را ناراضی می کند.
مصداق دیگرش این که جلوی روی همه پاسخ مثبت بدهد، بعد غر بزند که نمی توانم یا فلانی پرتوقع است و ... . خب دیگران را راضی نکن عزیز من! بهتر است کار نیک نکنی تا اینکه انجامش با تمام قلبت نباشد. (البته این عادت را خودم به شدت دارم. خودم هیچ وقت نه نمی گویم که دیگران را راضی نگه دارم. البته این به خاطر طلب محبوبیت نبوده هرگز. دلیل اولش این یوده که اصولا موقعیتم بین افرادی که از سر اجبار به آنها پاسخ مثبت می دادم طوری بوده که فکر می کردم اگر نه بگویم به نظر می رسد خودم را گرفته ام! (که البته دلیل قانع کننده ای نیست و کمی ضعف اعتماد به نفس در آن دیده می شود) دلیل دومش هم این بوده که خیلی دل نازکم! از این هایی که نمی توانند خشن باشند تا عدل اجرا شود!)
یک مدل دیگرش هم ترجیح روابط به همه چیز است. در این حالت، بیمار(!) سعی می کند روابط را هرجوری هست حفظ کند. حتی اگر رفتار مطلوبی با او نشده باشد.  اگر این تحمل بدرفتاری از روحیه ایثار باشد عالی است. اما اگر از این مدل های غربی "گسترش روابط اجتماعی" و "لبخند بزن تا همه جذب تو شوند" و "آدم ها یک روز به کار هم می آیند" و این مزخرفات باشد، به شدت محکومش می کنم. به هر حال: الاعمال بالنیات!
فقط خواهشا به هر دلیلی که روابطتان را علیرغم برخی مشکلات حفظ می کنید، "کینه ای" نباشید. نفرت انگیزترین آدم ها به نظرم آدم های "تلافی جو" هستند. اگر دلخورید حرف بزنید تا سوء تفاهمات برطرف شود.
به طور کلی آدمی که خوبی کردن را دوست دارد، با آدمی که می خواهد همه از او راضی باشند زمین تا آسمان تفاوت دارد؛ گرچه مرز بین این دو بسیار باریک است. 

این لینک را نخوانده ام. اما اگر به بحث علاقه مند بودید می توانید بخوانید!